Pomocný vychovávateľ pre materské školy

 
Naša materská škola sa zapojila do výzvy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR "Pomocný vychovávateľ pre materské školy", kde sme boli úspešní. Získané finančné prostriedky vo výške 32 951 € budú slúžiť na pokrytie dvoch pracovných miest - pomocných vychovávateľov, ktorí budú pomáhať pri adaptácii detí na prostredie materskej školy, komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami, prekonávať jazykové a architektonické bariéry, pomáhať pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, sebaobslužných činnostiach, zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu v materskej škole , ale aj pri pobyte vonku, pomáhať pri udržiavaní pozornosti detí počas vzdelávania a iných činnostiach súvisiacich s plnením povinného predprimárnehovzdelávania.