Rada školy

Rada školy:                                                        ustanovená 03.11.2022 do 21.02.2023

Členovia rady školy:

Mgr. Mariana Kolenčíková                                  zástupca pedagogických zamestnancov  

Bc. Zuzana Barciová                                          zástupca pedagogických zamestnancov

Mariana Vrabcová                                              zástupca prevádzkových zamestnancov

Ing. Jana Časová                                               zástupca rodičov

MUDr. Marta Lóžiová                                         zástupca rodičov

Mgr. Mária Pápayová                                         zástupca rodičov

MUDr. Kristína Somorová                                   zástupca rodičov

Ing. Veronika Sekerešová                                   delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Ernest Vereš                                               delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Peter Sýkora                                              delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Zuzana Gáliková                                         delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Rada školy ustanovená od 22.02.2023

Predseda:

Mgr. Mariana Kolenčíková                                   zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

Bc. Zuzana Barciová                                          zástupca pedagogických zamestnancov

Mariana Vrabcová                                              zástupca prevádzkových zamestnancov

Ing. Jana Časová                                               zástupca rodičov

MUDr. Marta Lóžiová                                         zástupca rodičov

Mgr. Mária Pápayová                                         zástupca rodičov

                            MUDr. Kristína Somorová                                   zástupca rodičov
                         
                           Delegovaní členovia Obecným zastupiteľstvom Močenok:
                         
                           Ing. Rastislab Benčík
 
                            Mgr. Peter Sýkora
 
                            Ing. Lukáš Minár
 
                            Ing. Marek Mesároš