Meno zamestnanca

 

 Pracovné zadelenie

 Mgr. Soňa Hippová

 riaditeľka

 Eva Sýkorová

 učiteľka

 PhDr. Andrea Benková

 učiteľka

 Ľubomíra Prváková

 učiteľka

 Mgr. Erika Hippová

 učiteľka, zástupkyňa riaditeľky

 Bc. Zuzana Barciová

 učiteľka

 Mgr. Mariana Kolenčíková

 učiteľka

 

 Annamária Nagyová

 učiteľka

 Bc. Mária Bečková

 učiteľka

 PaedDr. Lucia Tóthová

 učiteľka

 Renáta Blažová

 učiteľka

 Martina Kasalová

 učiteľka

 Lenka Kováčová

 Miroslava Tichá

 Erika Morvayová

 učiteľka

pomocný vychovávateľ

pomocný vychovávateľ

 Ing. Jaroslav Sýkora                technik PC

 Eva Sýkorová

 upratovačka

 Alena Tichá

 upratovačka, školníčka

 Ing. Martina Berkešová

 ved. Šj, ekonóm, zam PaM

 Mária Gregušová

 hl. kuchárka

 Erika Sýkorová

 kuchárka

 Mariana Vrabcová

 pomocná kuchárka