Radíme

Rodičom novoprijatých detí

27.08.2014 17:30
Milí rodičia! Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti tento informačný list. Jeho úlohou je pomôcť  Vám ale aj nám. Predovšetkým však nášmu novému škôlkarovi, Vášmu dieťatku. Obvykle je ťažké nájsť dostatok času na vysedávanie a počúvanie dobre mienených rád od učiteliek Vašich detí a nám...